Axon

Z obrázku je patrné jak putují elektrické signály po nervových vláknech od nervové buňky k svalové buňce.

Domnívám se, že ionizované částice v aerorosolu prvků vyskytující se ve vyšší koncentraci nad tektonickou poruchou mohou svou vodivostí ovlivňovat postupující el. signál a tak vyvolávat svalová napětí, případně stres a vše co s ním souvisí.

Vyšší koncentraci kovových iontú nad tektonickou poruchou prokázal svými pokusy geofyzik RNDr Břetislav Krčmář.

Sdělení ošetřujícímu lékaři