Obrázky

Působení toxinů , což ionty těžkých kovů jistě jsou, postupuje onemocnění ve výše uvedené tabulce z leva doprava. Jejich eliminací se postup onemocnění obrací.