Obrázky

Působení toxinů , což ionty těžkých kovů jistě jsou, postupuje onemocnění ve výše uvedené tabulce z leva doprava. Jejich eliminací se postup onemocnění obrací.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich